Legislativa 2022

§§§ – TOP 10 judikátů z pracovního práva za rok 2022

§§§ – Dovolená nebo social days. Jaké volno si vzít a co se starou dovolenou

§§§ – Pravidelné prohlídky zaměstnanců se ruší. Vstupní zatím zůstanou

§§§ – Dny pracovního klidu v pracovněprávních souvislostech

§§§ – Převedení dovolené do roku 2023

§§§ – Správná teplota na pracovišti v roce 2022. Co všechno byste o ní měli vědět?

§§§ – Bossing na pracovišti a jak jej řešit

§§§ – Pracovní smlouva ve světle judikatury

§§§ – Transpozice směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a její dopad na zákoník práce

§§§ – Změna nařízení vlády o podmínkách ochrany zdraví při práci

§§§ – Stát navrhuje za den práce na home office 22 korun

§§§ – Odložení mzdy za práci přesčas (banky přesčasů) – umožnil to svým rozsudkem Nejvyšší správní soud?

§§§ – Nahrávaný telefonát jako osobní údaj

§§§ – Nespokojenost s prací jako důvod výpovědi pro nadbytečnost

§§§ – Odměňování zaměstnanců za dobu strávenou na pracovní cestě

§§§ – Směrnice EU a její dopady na současnou podobu pracovního práva

§§§ – Právní úprava odpočinku zaměstnance při práci na směny

§§§ – Na pracovištích bude moci být chladněji než doposud, změnu schválila vláda

§§§ – Povinnost nebo benefit? Stravné se zvýšilo, na co máte nárok?

§§§ – Datová schránka místo emailu

§§§ – Lékařský posudek jako podklad pro výpověď  – závazné rozhodnutí, nebo dobrozdání bez právních účinků?

§§§ – Posouzení intenzity porušení pracovní kázně jako porušení zvlášť hrubým způsobem čili odůvodňující okamžité zrušení pracovního poměru

§§§ – Výdaje na stravování zaměstnanců při pracovní cestě a cestě mimo pravidelné pracoviště z hlediska jejich daňové uznatelnosti

§§§ – Valorizace cestovních náhrad: Bylo zvýšeno stravné na pracovních cestách a také vyhlášková cena benzínu 98 oktanů

§§§ – Zaměstnavatel má hradit náklady práce na home office, počítá návrh novely

§§§ – Změna podmínek při přechodu práv a povinností

§§§ – Cena daňově nejvýhodnější stravenky vzroste až na 180 korun

§§§ – Novela zákoníku práce: práce na dálku a povinnost hradit náklady i změna úpravy DPP/DPČ

§§§-  Zrušení naplánované nebo určené dovolené a odvolání zaměstnance z dovolené

§§§ – Letní problémy na pracovišti – řešení z pracovněprávního pohledu.

§§§ – Nedonášejí. Oznamují nekalosti. Jak v Česku funguje whistleblowing.

§§§ – Co a kdy přinese do pracovního práva směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách?

§§§ – Dohoda o ukončení pracovního poměru podepsaná pod nátlakem

§§§ – Mimořádná valorizace úrazových rent (k 1. 6. 2022) s mimořádnými (odlišnými) pravidly

§§§ – Zkrácené úvazky budou atraktivnější. Jaká novinka se chystá?

§§§ – Jak předcházet pokutám při porušování pracovněprávních předpisů

§§§ – Kdy o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnanec a jak je to s neomezeným volnem

Aktuality v oblasti ochrany osobních údajů – webinář  12. 7. 2022
Prezentace z webináře: GDPR Audit_2022, Prezentace 12. 7. 2022

§§§ – Návrh zákona o ochraně oznamovatelů je opět ve hře

§§§ – Vedlejší činnost zaměstnance

§§§ – Dovolená bez souhlasu zaměstnavatele

§§§ – Mateřská a rodičovská dovolená a nárok na dovolenou v roce 2022

§§§ – Soud: Masarykova univerzita nezákonně žádala po studentech očkování nebo test

§§§ – Popis pracovní činnosti a jeho role ve vztahu se zaměstnancem

§§§ – Jak správně posoudit dovolenou u zaměstnanců pracujících v  nepřetržitém provozu

§§§ – Lékařský posudek v pracovněprávních vztazích i nadále dobrozdáním

§§§ – Právo zaměstnanců být off-line

§§§ – Cestovní náhrady pro rok 2022: Vyhláškové ceny elektřiny byly zvýšeny v březnu, ceny benzínu a nafty v květnu. Kdy přijde na řadu stravné?

§§§ – Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z roku 2021 – část 11

§§§ – Dva časté omyly ohledně minimální mzdy

§§§ – Kdy musí být půlhodina na jídlo a oddech zaměstnavatelem proplacena?

§§§ – Webinář NEJdražší omyly v pracovním právu

§§§ – Datové schránky budou od ledna 2023 automaticky zřízeny všem OSVČ a firmám i mnoha občanům

§§§ – Ošetřovné od 1.3.2022

§§§ – Testování ve firmách bylo v souladu se zákonem

§§§ – Konec mailů na dovolené, právo být offline může dorazit i do Česka

§§§ – Úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

§§§ – Spory ze zpracování osobních údajů v rozhodčím řízení

§§§ – Komentář: Otravné cookies. Sériové odklikávání souhlasu vede k jeho devalvaci

§§§ – Vyšší průměrná mzda ovlivňuje pracovněprávní nároky v roce 2022

§§§ – Úřad ke zpracování informací o očkování proti COVID-19

§§§ – Otcovská péče, ošetřovné i pružná pracovní doba. Co se letos mění

§§§ – Jak dorovnat mzdu při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

§§§ – Home office v právním vakuu. Ministr Jurečka vrátil zákon o práci z domu na stůl 

§§§ – Změny nejen exekučních srážek ze mzdy pro rok 2022 – část 1.: Valorizace nezabavitelných částek
(nezabavitelného minima)

§§§ – Čas a lhůty podle občanského zákoníku – vliv na pracovněprávní vztahy

§§§ – Poradna: na co je nárok, když nedočerpáte starou dovolenou?

§§§ – Home office přináší zákonné nároky i problémy, říká advokát

§§§ – Kdy je úraz na home office pracovním úrazem?

§§§ – Izolačka – výše a odečet od pojistného

§§§ – Novela zákona o zaměstnanosti – příspěvek v době částečné práce poskytované zaměstnavateli za účelem udržení úrovně zaměstnanosti

§§§ – Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

§§§ – Pracovní cesty: vzroste stravné i náhrada za auto