Legislativa 2021

§§§ – Výkladová stanoviska AKV (XXVIII.) – po revizi

§§§ – Jak převést starou dovolenou a kdy ji zaměstnavatel proplatí. Radí advokátka.

§§§ – Novela zákoníku práce usnadňuje převody dovolené

§§§ – Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům

§§§ – Work-life Balance směrnice a její přínos v oblasti pružného uspořádání pracovní doby

§§§ – Stravenkový paušál (peněžitý příspěvek na stravování) – právní a daňové aspekty

§§§ – Legitimita nerovného odměňovaní zaměstnanců na základě odlišností životních nákladů v jednotlivých regionech

§§§ – ÚS: zaměstnancům náleží odměna i za přestávku s neustálou pohotovostí

§§§ – K jakému okamžiku se posuzuje nadbytečnost zaměstnance v důsledku organizační změny zaměstnavatele?

§§§ – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle zvláštních zákonů

§§§ – Občanský zákoník v pracovněprávní praxi

§§§ – Vliv odstupného na nárok na poskytnutí podpory v nezaměstnanosti

§§§ – Implementace směrnice o whistleblowingu v ČR

§§§ – Jak se bránit, když není dohoda ani v rámci sociálního dialogu?

§§§ – Doba strávená na cestě do místa výkonu práce ve světle judikatury evropských soudů

§§§ – Kurzarbeit po česku

§§§ – Prodloužení otcovské dovolené

§§§ – Zaměstnanec má právo na informace – jak po novele zákoníku práce?

§§§ – Kdy máte nárok na neplacené volno a kdy potřebujete souhlas zaměstnavatele

§§§ – Zákoník práce: nepracujte v obecném zájmu

§§§ – Práce z domova pohledem pracovního práva

§§§ – Aktuální povinnosti při odjezdu zaměstnanců na dovolenou a návratu z ní spojené s protiepidemickými opatřeními

§§§ – Novela zákona o zaměstnanosti – kurzarbeit

§§§ – Nová směrnice EU k rodině a zaměstnání

§§§ – (Ne)závaznost lékařského posudku v pracovněprávních vztazích

§§§ – Neuspokojivé pracovní výsledky

§§§ – Přezkum lékařského posudku o způsobilosti zaměstnance k výkonu práce a dopady na jeho nároky vůči zaměstnavateli

§§§ – Rozvržení pracovní doby a jeho změny provedené zaměstnavatelem a jejich účinky (nejen) pro zaměstnance 

§§§ – Pracovní volno poskytované při práci s dětmi a jeho úprava od 1.1.2021

§§§ – (Ne)povinnost zaměstnance podrobit se testování na COVID a náhrada mzdy

§§§ – Základní aspekty home office – na co si dát pozor při jeho sjednávání

§§§ – Stanovisko CzELA k právním otázkám institutu home office – 9. část

§§§ – Stanovisko CzELA k právním otázkam institutu home office – 8. část

§§§ – Stanovisko CzELA k právním otázkám institutu home office – 7. část

§§§ – Stanovisko CzELA k právním otázkám institutu home office – 6. část

§§§ – Stanovisko CzELA k právním otázkám institutu home office – 5. část

§§§ – Stanovisko CzELA k právním otázkám institutu home office – 4. část

§§§ – Stanovisko CzELA k právním otázkám institutu home office – 3. část

§§§ – Stanovisko CzELA k právním otázkám institutu home office – 2. část

§§§ – Stanovisko CzELA k právním otázkám institutu home office – 1. část

§§§ – Návrh na novelu zákoníku práce – podmínky home office – Sněmovní tisk 1167

§§§ – Jak specifikovat řádný výkon práce

§§§ – Z obsahu novely připravovaného zákoníku práce

§§§ – Zmatky kolem home office. Firmám chybí první úprava, ministerstvu ne

§§§ – Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě – postupy lékařů a zaměstnavatelů

§§§ – Navrhovaná úprava práce z domova

§§§ – Monitoring emailových zpráv zaměstnanců

§§§ – Nabídková povinnost před výpovědí podle kolektivní smlouvy

§§§ – Kolektivní smlouva a právní jednání

§§§ – Praktické příklady a řešení home office po roce nové normality – webinář

§§§ – Kolik lidí využívá práci z domova?

§§§ – Home office neznamená konec benefitů, říká advokát. Zaměstnavatel by měl přispět na energie

§§§ – Policie musí uznávat rovněž elektronickou verzi čestných prohlášení

§§§ – Povinné testování zaměstnanců a jeho pracovněprávní souvislosti

§§§ – Práce z domova a její smluvní ujednání

§§§ – Výpověď odborovému funkcionáři

§§§ – Návrh zákona na ochranu oznamovatelů – nové povinnosti pro zaměstnavatele

§§§ – Home office je zpět. Chybí pravidla a lidem rostou náklady

§§§ – Stravenkový paušál (peněžitý příspěvek na stravování) – právní a daňové aspekty

§§§ – Dary jako daňový základ

§§§ – Nová úprava kratší výpovědní doby při výpovědi zaměstnance z důvodu přechodu práv a povinností

§§§ – Nadbytečný souhlas se zpracováním osobních údajů v pracovněprávních vztazích – jak situaci vyřešit

§§§ – Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů

§§§ – Žádost zaměstnavatele odborové  organizaci o projednání zamýšlené výpovědi funkcionáři odborů namísto žádosti o souhlas s výpovědí takovému zaměstnanci

§§§ – Okažité zrušení pracovního poměru

§§§ – Diferenciace výše odstupného

§§§ – Cestovní náhrady od 1.1.2021

§§§ – Čerpání dovolené ve svátek po novele zákoníku práce 2021

§§§ – Novinky v daních od roku 2021 – stručně a jasně