Legislativa 2023

§§§ – Elektronické pracovněprávní dokumenty po novele zákoníku práce

§§§ – Neplatné rozvázání pracovního poměru – má zaměstnanec právo na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou?

§§§ – Home office – práce na dálku

§§§ – Práce ve svátek – problémy se mzdou a dovolenou

§§§ – Stát podpoří ty, kteří na důchod chtějí investovat. Nabídne daňovou úlevu

§§§ – Českou republiku čeká transpozice další evropské směrnice v oblasti pracovního práva – Transparentnost odměňování

§§§ – Změny v pracovněprávních předpisech související s novelou zákoníku práce

§§§ – Ohrožují přesčasy bezpečnost práce po novele zákoníku práce?

§§§ – Protichůdné názory ohledně home office

§§§ – K posuzování předstírané organizační změny

§§§ – Odmítnutí další práce vykonávané zaměstnancem během jeho pracovní neschopnosti. Může být následkem výpověď?

§§§ – Právo odborové organizace na informace

§§§ – Stavebko, životko, penzijko. Co se změní od roku 2024

§§§ – Změny v pracovním právu přehledně. S čím musí zaměstnavatelé nově počítat?

§§§ – Rekvalifikace u zaměstnavatele – výhodná investice

§§§ – Dohoda o práci na dálku – „home-office“

§§§ – Vybrané změny v zákoníku práce podepsané prezidentem

§§§ – Co a jak upravuje aktuálně schválená novela zákoníku práce?

§§§ – Novela zákoníku práce – informační povinnost zaměstnavatele

§§§ – Postřehy k výpovědi vedoucího zaměstnance

§§§ – Nárok na náhradu mzdy (platu) při nepřidělování práce po neplatném rozvázání pracovního poměru za situace, kdy zaměstnanec pozbyl pracovní způsobilost v důsledku pracovního úrazu

§§§ – Jaká jsou pravidla pro hromadné propouštění?

§§§ – V Česku konečně nabyl účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů

§§§ – Novela zákoníku práce 2023 a elektronické doručovaní písemností

§§§ – Musí správce subjektu údajů sdělit i totožnost zaměstnanců, kteří měli přístup k jeho datům?

§§§ – Novela zákona o ochraně zaměstnanců v platební neschopnosti zaměstnavatele

§§§ – Je úraz při vaření kávy pracovní?

§§§ – Výkon práce zaměstnance v průběhu dočasné pracovní neschopnosti

§§§ – Smluvní prodloužení výpovědní doby z pracovního poměru sjednané již za běhu výpovědní doby

§§§- Gender Pay Gap: EU schválila směrnici řešící spravedlivější odměňování a omezení mzdové nerovnosti mezi ženami a muži

§§§ – Neplatné rozvázání pracovního poměru a jak dál postupovat

§§§ – Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku

§§§-  Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

§§§ – Zákoník práce čeká největší změna od 90. let. Co všechno přesně přináší?

§§§ – Mimořádná valorizace tzv. úrazových a pozůstalostních rent k 1. červnu 2023

§§§ – Předchozí souhlas odborové organizace k výpovědi ve světle aktualní judikatury Nejvyššího soudu ČR

§§§ – Neomluvená absence – právní důsledky

§§§ – Dovolená kratší než jeden den

§§§ – Chystaná právní úprava práce z domova

§§§ – Povinnost zaměstnance k náhradě škody vůči zaměstnavateli

Velká novela zákoníku práce – online konference   1.6.2023

§§§ – Psychodiagnostika uchazečů o zaměstnání a právo na ochranu soukromí

§§§ – Novela zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce v oblasti agenturního zaměstnávání

§§§ – Odbory ve firmě založené jen ku zvýšené ochraně vybraných zaměstnanců – funkcionářů odborů – před rozvázáním pracovního poměru?

§§§ – Musí zaměstnavatel vydat předpis k ochranným pracovním prostředkům?

§§§ – Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2022 – část 8.

§§§ – Nová pravidla pro práci na dálku v novele zákoníku práce

§§§ – Aktuální stav novely zákoníku práce a přehled očekávaných změn

§§§ – Změny v pracovněprávních předpisech související s novelou zákoníku práce

§§§ – Ústní dohody o změnách obsahu pracovního poměru

§§§ – Doručování zaměstnanci v pracovním právu. Jak to bylo, je a bude?

§§§ – Preventivní restrukturalizace – živý pes je na tom lépe než mrtvý lev

§§§ – Vláda schválila novelu zákoníku práce, upraví práci na dohodu či z domova

§§§ – Je publikovaná judikatura k elektronickým podpisům skutečně relevantní?

§§§ – Maximalní délka dočasného přidělení a omezení při jeho prodlužování

§§§ – Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2022 – část 6.

§§§ – Zprávy zaměstnavatele o nově vzniklých pracovních poměrech a o rozvázání pracovního poměru

§§§ – Ochrana osobnosti zaměstnance

§§§ – Doručování v pracovním právu emailem?

§§§ – Nepřetržité odpočinky – podle SDEU je počítáme všichni špatně

§§§ – Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2022 – část 5.

§§§ – Nejvyšší soud k otázce nepřímé diskriminace zaměstnance týkající se jeho zdravotního stavu

§§§ – Novela zákoníku práce a (zdánlivá) předvídatelnost vztahu z dohod (DPP a DPČ)

§§§ – Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance z pohledu zaměstnavatele

§§§ – Už máte datovku? Přinášíme 13 praktických rad, na co si dát pozor

§§§ – Razantní změny v zákoníku práce. V čem si zaměstnanci přilepší?

§§§ – Nové sazby cestovních náhrad pro rok 2023

§§§ – Kdy a komu nelze dát výpověď z pracovního poměru

§§§ – Valorizace limitních příjmů uchazečů o zaměstnání (podpory a výdělku v nekolidujícím zaměstnání) od 1. 1. 2023 a další související změny

§§§ – Přehled vybraných legislativních novinek platných pro rok 2023

§§§ – Výpověď pro nadbytečnost po předchozím neplatném skončení pracovního poměru

§§§ – Rozšíří se částečné pracovní úvazky po novele zákona?

§§§ – Nové parametry nemocenského pojištění zaměstnanců pro rok 2023