Evropské podnikové rady

Zápisy z jednání

EPR síť – EPSU – EPR a politiky společností  –  6. 3. 2024
Související dokumenty: Zápis z jednání 5. 10. 2023,  Proposal for a directive on corporate sustainable due diligence,  Návrh směrnice o udržitelném podnikovém řízení a péči,  The EU Corporate Sustainability Reporting Directive,  Podniková udržitelnost EU – směrnice o podávání zpráv, Směrnice o EPR – návrh Komise 2024, Prezenční listina 6. 3. 2024

Výroční konference EPR ETUC HYBRID Evropské rady zaměstnanců pro demokracii v práci

Síť EPR – EPSU EPR a politiky společností – 24. 3 . 2021
Zasedání EWC NETWORK – 09. 11. 2020
Zasedání EWC NETWORK – 25. 02. 2020
Zasedání EWC NETWORK – 1. 10. 2019
Zasedání EWC NETWORK – 5. 3. 2019
Zasedání EWC NETWORK – 10. 10. 2018
Zasedání EWC NETWORK  – 21. 3. 2018
Zasedání EWC NETWORK – 10. 2. 2016

Související dokumentace

Příloha č. 6d k EWC NET – ETUC Position for a European directive on mandatory Human Rights due diligence and responsible business conduct

Příloha č.4 k EWC NET – AGREEMENT ON THE CREATION OF A EWC IN THE KORIAN GROUP

Příloha č. 6b k EWC NET – ETUC ACTION PROGRAMME 2019 – 2023

Příloha č. 6c k EWC NET – ETUC position paper For a modern EWC Directive in the Digital Era

Příloha č. 6c k EWC NET – Action plan for a reform of the EWC Directive

Příloha č. 6e k EWC NET – EU – safeguard and strengthen Democracy at Work !

Příloha č. 6e k EWC NET – More Democracy at Work !

Příloha č. 7 k EWC NET – German companies are among the world’s leading tax avoiders

Příloha č.1 k EWC NET – draft report 01.10.19_EN

Příloha č.1 k EWC NET – draft PoA for amending-v 01.06.18_EN

Příloha č.2 k EWC NET – it. 10.2 ETUFs joint recommendations to EWC & SE on Brexit_ EN

Příloha č.3 k EWC NET – it. 3 ETUC activities on democracy at work

Příloha č.4 k EWC NET – EWC Conference 2018 draft agenda EN4

Příloha č.5 k EWC NET – Building on experiences_a win-win approach to transnational industrial relation in multinational companies – final report