Program SOS Energie

PROGRAM SOS ENERGIE NA ROK 2021

laptop-849800_960_720

Svaz Odborových Sdružení ENERGIE – SOS E

 

 • Plnění závazků z kolektivních smluv GASNET, innogy, N4G a RWE

 • Dohled nad dodržováním zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů

 • Zlepšování pracovněprávních podmínek v rámci působnosti SOS ENERGIE

 • Spolupráce s ostatními zástupci zaměstnanců v rámci skupiny GASNET a innogy

 • Nadnárodní spolupráce v rámci innogy a RWE zejm. prostřednictvím EPR MVM Group a EPR RWE AG a společných jednání se zaměstnavateli

 • Spolupráce s ostatními zástupci zaměstnanců začleněnými v EPSU a PSI (www.epsu.org a www.world-psi.org)

 •  Spolupráce s přísl. zaměstnavateli GASNET, innogy, N4G a RWE a jejich národními i evropskými svazy (www.cgoa.cz a www.eurogas.eu) v otázkách společného zájmu mj. v rámci Sektorového sociální dialogu v plynárenském sektoru (SSDC GAS)

 • Spolupráce se Sektorovou radou pro energetiku v otázce zaměstnanosti

 • Organizační podpora společenských a sport. setkání v rámci skupiny GASNET, innogy, N4G a RWE

 • Organizování akcí pro členy SOS ENERGIE

 • Informování všech zaměstnanců společností, u nichž SOS ENERGIE působí

 • Klub bývalých zaměstnanců RWE a N4G http://kbzrwe.webnode.cz/

 • Klub seniorů SOS ENERGIEhttp://www.klubsenioruostg.websnadno.cz/

 • Internetové stránky  SOS ENERGIE http://sosenergie.eu/ , fcb SOS ENERGIE a intranetové stránky v rámci jednotlivých společností

 

 Schváleno KRP SOS ENERGIE dne 19. ledna 2021