Program SOS Energie

PROGRAM SOS ENERGIE NA ROK 2022

laptop-849800_960_720

Svaz Odborových Sdružení ENERGIE – SOS E

 

 • Plnění závazků z kolektivních smluv GASNET, innogy, N4G a RWE
 • Dohled nad dodržováním zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů
 • Zlepšování pracovněprávních podmínek v rámci působnosti SOS ENERGIE
 • Spolupráce s ostatními zástupci zaměstnanců v rámci skupiny GASNET a innogy
 • Nadnárodní spolupráce v rámci innogy a RWE zejm. prostřednictvím EPR MVM Group a EPR RWE AG a společných jednání se zaměstnavateli
 • Spolupráce s ostatními zástupci zaměstnanců začleněnými v EPSU, ETUI a PSI (www.epsu.org, www.etui.org a www.world-psi.org)
 •  Spolupráce s přísl. zaměstnavateli GASNET, innogy, N4G a RWE a budoucím vlastníkem RWE GS CZ a jejich národními i evropskými svazy (www.cgoa.cz a www.eurogas.eu) v otázkách společného zájmu mj. v rámci Sektorového sociální dialogu v plynárenském sektoru (SSDC GAS)
 • Spolupráce se Sektorovou radou pro energetiku v otázce zaměstnanosti
 • Organizační podpora společenských a sport. setkání v rámci skupiny GASNET, innogy, N4G a RWE
 • Organizování akcí pro členy SOS ENERGIE
 • Informování všech zaměstnanců společností, u nichž SOS ENERGIE působí
 • Klub bývalých zaměstnanců RWE a N4G http://kbzrwe.webnode.cz/
 • Klub seniorů SOS ENERGIE http://www.klubsenioruostg.websnadno.cz/
 • Internetové stránky  SOS ENERGIE http://sosenergie.eu/ , fcb SOS ENERGIE a intranetové stránky v rámci jednotlivých společností

 

 Schváleno KRP SOS ENERGIE dne 20. ledna 2022