Program SOS Energie

PROGRAM SOS ENERGIE NA ROK 2018

 

laptop-849800_960_720 

 • Plnění závazků z kolektivních smluv RWE, innogy a N4G

 

 • Zlepšování pracovněprávních podmínek v rámci působnosti SOS ENERGIE

 

 • Spolupráce s ostatními zást. zaměstnanců v rámci skupiny RWE a innogy zejm. prostřednictvím EPR RWE AG a PR innogy SE a společných jednání se zaměstnavateli;

 

 • Spolupráce s ostatními zást. zaměstnanců začleněnými v EPSU a PSI ( www.epsu.org a www.world-psi.org )

 

 • Spolupráce s přísl. zaměstnavateli RWE, innogy a N4G a jejich národními i evropskými svazy (www.cgoa.cz a www.eurogas.eu) v otázkách společného zájmu

 

 • Spolupráce se Sektorovou radou pro energetiku v otázce zaměstnanosti

 

 • Dohled v oblasti BOZP, PO a ŽP

 

 • Organizační podpora společenských a sport. setkání v rámci skupiny RWE, innogy a N4G

 

 • Organizování akcí pro členy SOS ENERGIE 

 

 • Informování všech zaměstnanců společností, u nichž SOS ENERGIE působí

 

 

 • Klub seniorů SOS ENERGIE          http://klubsenioruostg.websnadno.cz

 

 • Internetové stránky SOS ENERGIE a intranetové v rámci jednotlivých společností

 

 

 

 

Schváleno KRP SOS ENERGIE dne 19. ledna 2018

 

Web Svazu Odborových Sdružení ENERGIE