Mapování kvalifikací a práce v evropském plynárenském sektoru

INFORMACE SOS ENERGIE k historii účasti v Sektorové radě pro energetiku v ČR

ke dni 25. 1. 2014
ke dni 16.2.2014
ke dni 8.10.2014
ke dni 3.7.2015
ke dni 27.9.2015
ke dni 26.5.2016
ke dni 24. 5. 2017

Pozvánka na konferenci – Význam kvalifikace a odborné přípravy v přeshraničním zaměstnávání
Konference Význam kvalifikace a odborné přípravy v přeshraničním zaměstnávání ze dne 6. 6. 2016
Oslovující dopis pro členy Sektorové rady
Poděkování členům Sektorové rady
SOS ENERGIE a SR pro energetiku – rekapitulace – prezentace
SOS ENERGIE a SR pro energetiku – rekapitulace

Zápisy,  přílohy a prezentace z jednání Sektorové rady pro energetiku

Zápis z jednání ze dne 24.02.2012
Zápis z jednání ze dne 27.04.2012
Zápis z jednáni ze dne 14.06.2012
Zápis z jednání ze dne 07.09.2012

Zápis z konference – Budoucnost dovedností a práce v evropském plynárenství z 19. listopadu 2012

Zápis ze dne 25. 5. 2016
Zápis ze dne 24.5.2017
Příloha č.1  ze dne 24.5.2017
Příloha č.2 ze dne 24.5.2017
Příloha č.3 ze dne 24.5.2017
Příloha č.4 ze dne 24.5.2017
Zápis ze dne 12.10.2017
Zápis ze dne 12.10.2017 – prezentace
Zápis ze dne 22.2.2018
Příloha č.1 ze dne 22.2.2018
Příloha č.2 ze dne 22.2.2018
Příloha č.3 ze dne 22.2.2018
Příloha č.3 ze dne 22.2.2018 – prezentace
Zápis ze dne 25.10. 2018
Příloha č.1  – Aktuální údaje NSK SR ze dne 25.10.2018
Zápis ze dne 02.10. 2019
Příloha č.1 – Aktuаlní údaje NSK SR ze dne 02.10.2019

Vzdělávání

Vzdělávání 4.0 – zápis ČMKOS ze dne 28.11. 2019
Vzdělávání 4.0 – zápis ČMKOS ze dne 28.11. 2019 – prezentace